Το Νησί με τις Κούκλες

Τεχνητό νησί στη λίμνη Xochimilco
Το Νησί με τις Κούκλες