Το Νησί με τις Κούκλες-0

Τεχνητό νησί στη λίμνη Xochimilco
Το Νησί με τις Κούκλες