05780792

Ατύχημα του Dalnegorsk ή το «Roswell» της Σοβιετικής ένωσης